bandeau haut

Бонфен

logo

Намира се на няколко километра от Фрежюс в департамента Вар (83 - Франция)

bonfin

От 1953 година, Бонфен приема членовете на асоциациите Всемирно Бяло Братство от всички страни по време на съборите за Великден (около 1 месец) и през лятото (около 3 месеца). Всяка година, стотици хора (вижте условията за приемане) идват в близост до този вечен извор, а именно Учението на Учителя Омраам Микаел Айванхов, да участват и намерят необходимите елементи за разрешаване на личните и колективни проблеми.

l Няколко думи от Учителя l

Le Maître

Учителят Омраам Микаел Айванхов даде в Бонфен хиляди беседи и целия братски център е все още изпълнен от неговото присъствие.

Той искаше да направи от Бонфен една философска и духовна школа, но също така и място за обновяване с нови сили по време на почивките, където всеки би могъл да се развива във всички области:

  • духовно, благодарение на медитациите, беседите, тишината, молитвите, песните и чрез съзнанието, приложено във всички дейности от ежедневния живот.
  • умствено, чрез задълбоченото изучаване на неговото Учение, чрез наблюдаване на природата.
  • емоционално, благодарение на множеството творчески и артистични дейности (хоровото пеене...), и най-вече чрез обогатяващото човешко общуване.
  • физическо, чрез свободно избрана ръчна работа, необходима за уравновесяване и въплътяване на духовните занимания, но също така чрез вегетарианско хранене, дихателни упражнения и гимнастика.

Учителя Омраам Микаел Айванхов желаеше да създаде в Бонфен една обстановка, отразяваща бъдещия свят : един братски свят, живеещ по законите на Новото Учение.

Значи Бонфен е един дом за братски живот, за духовно обновяване, за изучаване и експериментиране на методите от Учението на Учителя Омраам Микаел Айванхов.

За да може да приема в братска атмосфера безспирно нарастващия брой на мъже и жени от различна възраст, произход, социално положение, Бонфен разполага с къмпинг и също така предлага нощувки в общи спални помещения или отделни стаи.

Ако в началото Бонфен беше една камениста земя, покрита с оскъдна растителност и няколко борови дървета, в течение на годините и благодарение на добрата воля на братя и сестри, той се превърна в добре поддържан и пълен с цветя парк, имащ своя собствена обширна зеленчукова градина, овощна градина и лозя.

Autre texte sur le Bonfin

Адрес :   BP 28 - 83601 Fréjus cedex
Bonfin
Офис :   33 (0) 4 98 11 02 22 du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 15 h à 18 h,
samedi de 9 h à 12 h - fax : 33 (0) 4 94 40 73 91
Accueil :   (pendant les congrès uniquement) 33 (0) 4 98 11 02 20
site :   www.bonfin.org
e-mail :   bureau@bonfin.org