Omraam Mikhaël AïvanhovOmraam Mikhaël Aïvanhov

(1900-1986) maestru spiritual francez de origine bulgară,
vine în Franța în 1937 unde face cunoscut esențialul învățământului său.

Pe parcursul a peste 4500 conferințe, el explorează natura umană în mediul său, la scară individuală, familială, socială, planetară. Cel pe care îl numim Maestru, în sensul oriental a termenului – care se referă la stăpânirea de sine și la talentul pedagogic – ne spune: «ce doresc prin acest învățământ este să vă dau noțiuni despre viață, despre voi-înșivă – cum sunteți constituiți, ce relații aveți cu întregul univers și ce schimburi trebuie să faceți apoi între voi și cu universul care este Viața.»

A ajuta ființa umană să-și regăsească dimensiunea spirituală (pe care el o numește natura ei superioară sau divină), să se perfecționeze,  să capete forţă și să se împlinească în inima lumii în care se află, iată obiectivul lui prioritar.
Omraam Mikhaël Aïvanhov precizează : «M-am străduit în special să clarific un subiect: cele două naturi ale ființei umane, natura ei superioară și natura ei inferioară, pentru că aceasta este cheia cu care se pot rezolva toate problemele.»
Dar munca interioară, individuală, se înscrie într-o perspectivă mai largă și universală: datorită ei, putem căpăta conștiința faptului că suntem cetățeni ai cosmosului, membri ai marii familii umane, fraternitatea universală, fii și fiice ale aceluiași creator. Și dincolo de asta, învățământul Maestrului Omraam Mikhaël Aïvanhov ne invită să participăm la realizarea unei noi epoci de aur pe pământ.

Prin strălucirea și impactul pe care l-a avut, prin învățământul său, Maestrul Omraam Mikhaël Aïvanhov  a deschis unui număr incalculabil de persoane calea împlinirii interioare.

 

Istoric

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Născut pe 31 ianuarie 1900 la Serbți, în Macedonia, Omraam Mikhaël Aïvanhov locuiește apoi la Varna, în Bulgaria. Își trăiește tinerețea în condiții grele: moartea tatălui său, sărăcia, instabilitatea și războaiele sunt pentru el tot atâtea ocazii să-și dezvolte voința, să-și rafineze conștiința și spiritualitatea, precum și dorința de a fi de folos întregii omeniri.

La șapteseprezece ani îl întâlnește pe Maestrul Peter Deunov. După studii universitare la Sofia, devine profesor, apoi director de colegiu. Paralel, urmează asiduu învățământul Maestrului Peter Deunov, care este pentru el un câmp nelimitat de explorare și experiențe. Deși rămâne în mod voit discret și șters în fraternitatea lui Peter Deunov, el are totuși o profundă influență spirituală și umană asupra contemporanilor săi.

Maestrul Peter Deunov

Le Maître Peter DeunovPeter Deunov (1864-1944), fiu al unui preot ortodox, menit să intre el însuși în cler, face studii de teologie, apoi de medicină în Statele Unite. Revenit în Bulgaria în 1895, el se simte îngrădit în cadrul rigid al instituțiilor și dogmelor Bisericii ortodoxe.

Începând din 1900, el ține conferințe publice care insuflă o viață nouă doctrinelor creștine tradiționale. Ajutat de un grup de discipoli, organizează congrese, fondează Fraternitatea Albă în Bulgaria și, încet-încet, mișcarea sa este cunoscută în toată Europa, unde opera acestui mare Maestru spiritual continuă să strălucească.

În 1937, Maestrul Peter Deunov adună în jurul lui mai multe zeci de mii de discipoli. Prevăzând tulburările politice și persecuțiile care aveau să-i lovească țara și să pună în pericol Fraternitatea Albă, îl alege pe Mikhaël Aïvanhov, cel care va fi numit din acel moment Fratele Mikhaël, pentru a-i face cunoscut învățământul în Franța și în lume.

Opera lui Omraam Mikhaël Aïvanhov

Din 1937, el lucrează pentru a face cunoscut acest învățământ pe care l-a adus în Franța. Influența lui este covârșitoare și atinge diferitele sfere ale societății. În ciuda greutăților și încercărilor, el rămâne credincios misiunii sale și continuă să ofere necondiționat atenția și iubirea sa tuturor celor pe care îi întâlnește. Animat de această dorință care nu-l va părăsi niciodată, de a contribui la crearea unei omeniri profund fraterne, el întemeiază fraternitatea franceză după modelul celei a lui Peter Deunov.
 
În 1959, după ce s-a dedicat timp de peste douăzeci de ani misiunii încredințate de Peter Deunov, el pleacă pentru o perioadă  în India. Aici îl întâlnește pe Mahavatar Nimcaroli Babaji, despre care Yogananda a spus că are de mult timp rolul de ghid pentru profeți și Maeștri.
El primește, în împrejurări în privința cărora a fost întotdeauna foarte discret, numele de Omraam.

Numele Omraam

„Acest nume, explică Georg Feuerstein, este alcătuit din Om și Ram, două mantre binecunoscute în India, care sunt cuvinte sanscrite încărcate de puteri.

Maestrul explica sensul inițiatic al numelui său în felul următor :
«De altfel numele care mi-a fost dat în India, Omraam, corespunde celor două procese «solve» și «coagula» ale alchimiștilor: Om dizolvă lucrurile, le face subtile, iar Raam les materializează, le concretizează. Numele Omraam este deci un întreg proces de concretizare: ideea invizibilă, impalpabilă care trebuie să se încarneze pe pământ, pentru ca întreaga lume să o poată vedea, atinge.»

Până atunci, Fratele Mikhaël refuzase ca discipolii să-i spună Maestru. Se considerase întotdeauna el însuși un discipol al propriului său Maestru, Peter Deunov. Acum totul se schimbase. Discipolii care îl urmau deja de 22 de ani insistau să-i arate respectul care i se cuvenea și, până la urmă, el a acceptat să i se spună «Maestru».

«Un adevărat Maestru, spune el, este cineva care cunoaște adevărul, care înțelege perfect legile și principiile existenței și le respectă. El are, de asemenea, voința și capacitatea să-și domine lumea interioară și să folosească această capacitate în unicul scop de a «manifesta toate calitățile și virtuțile iubirii dezinteresate.»

Dezinteresul este iubirea ne-egoistă;  după părerea lui Aïvanhov, în universul nostru nemijlocit, expresia ei cea mai înaltă este soarele.

El adaugă : «Idealul discipolului este să se elibereze de toate limitările, să îndepărteze toate piedicile pentru a deveni asemenea luminii.»

Piedicile despre care vorbește Aïvanhov sunt limitele stabilite de ego-personalitate, care ne împiedică aproape complet să vedem lucrurile așa cum sunt și să gândim, să simțim și să acționăm în concordanță cu Realitatea…”

Georg Feuerstein
Le mystère de la lumière- Editions Prosveta


În anii care au urmat și până la plecarea sa în lumea de dincolo pe 25 decembrie 1986, Maestrul Omraam Mikhaël Aïvanhov a ținut, întotdeauna gratuit, mii de conferințe în Franța și în foarte multe țări.

Învățământul său are o dimensiune universală, iar metodele pe care le oferă răspund din ce în ce mai mult schimbării mentalităților și problemelor pe care le pune  viața de zi cu zi. Preocuparea lui constantă a fost mereu, așa cum spunea el însuși, să le fie de folos contemporanilor, să-i ajute să găsească în ei înșiși forțele puse acolo de Creator și să participe la realizarea unei familii planetare profund fraterne, a unei epoci de aur a omenirii.

Puteți găsi extrase din conferințe pe canalul Youtube fbuOMA