Precizări privind numele Fraternității Albe Universale

rose mystiqueAcest nume stârnește în mod regulat întrebări din partea unor persoane cărora li se pare că termenul „Albă” ar avea o conotație rasistă. Cei doi termeni –„Fraternitate” și „Universală” – care îl încadrează ar trebui să înlăture orice ambiguitate în această privință.

Fraternitate: înseamnă că acest învățământ se adresează comunității umane de pe întregul pământ, a cărei predestinare este să trăiască împreună ca și copii ai aceluiași creator: Dumnezeu.

Albă: acest termen trebuie înțeles simbolic. El se referă la lumina albă, simbol spiritual prin excelență, care este sinteza tuturor culorilor (așa cum o arată descompunerea ei printr-o prismă), culori pe care tradiția mistică le consideră ca manifestări ale virtuților sufletului.

Extrase din articolul 1 al statutului asociației Fraternitatea Albă Universală :
«în denumirea „Fraternitate Albă Universală”, termenul de „albă” nu se referă absolut deloc la culoarea pielii… Așa cum culoarea albă este sinteza tuturor culorilor, ideea de „Fraternitate Albă Universală”, care este atemporală, îi privește pe toți oamenii fără excepție…»

Universală: prin structura sa psihică, ființa umană, creată după chipul lui Dumnezeu, este capabilă să-și lărgească și să-și înalțe conștiința până la o concepție universală a vieții.

Numele de „Fraternitate Albă Universală” reprezintă așadar, prin el însuși, un program. Învățătura sa este esențialmente o psihologie și o pedagogie care îi permite fiecăruia să facă o muncă asupra lui însuși datorită căreia el simte cu adevărat că devine frate cu toți oamenii, fiu al lui Dumnezeu și locuitor conștient al acestui imens sălaș care este universul.  

Religia lui Hristos adaptată la epoca noastră – Gândul zilei de 1 noiembrie 2002
Cel care lucrează cu principiile lui Hristos, principii care sunt veșnice, neschimbătoare, acela aparține adevăratei Fraternități Albe Universale. El nu demolează nimic, nu aduce o religie nouă, nu, dar lasă în urmă forme care, de-a lungul secolelor, și-au pierdut semnificația. Acela care se agață de formă arată doar că nu a înțeles principiile. El își închipuie că forma îl va salva… Nu, căci în formă adormi. Pentru a evolua, nu trebuie să contezi prea mult pe forme, ci să lucrezi cu principiile. În a doua epistolă către Corintieni, Sfântul Pavel scrie: „Litera ucide, spiritul învie.” Lenea e cea care îi împinge pe oameni să se agațe de literă, de formă. Dar periodic spiritul sparge fromele pentru a le reînnoi, căci nu se mai recunoaște în ele. Fraternitatea Albă Universală nu este așadar o nouă religie, este religia lui Hristos, dar prezentată într-o formă adaptată epocii noastre.
Fraternitate și colectivitate – Gândul zilei de 29 aprilie 2001
Colectiv nu înseamnă fratern. O colectivitate nu este încă o fraternitate. O colectivitate este o adunare de oameni care pot să nu aibă nicio legătură între ei. Luați un sat, luați un oraș, e o colectivitate, desigur, dar oamenii care sunt acolo oare se cunosc, oare se iubesc, oare lucrează conștient unii pentru alții cu iubire? Nu, majoritatea trăiesc fără a avea conștiința realității legăturilor care ar trebui să-i unească, ei încă nu formează așadar o fraternitate. O fraternitate este o colectivitate care are o conștiință largă, luminoasă, o colectivitate ai cărei membri sunt uniți între ei și lucrează nu numai unii pentru alții, ci și pentru întreaga lume. O adevărată fraternitate este o colectivitate care are o conștiință universală.