bandeau haut

Духовни дейности и практики

«Музиката е дишането на душата. Чрез музиката душата се проявява на земята. Кагато човек развие у себе си по-фини възприемателни способности, неговото съзнание ще се пробуди и той ще започне да чува тази грандиозна симфония, която ехти в пространството от единия до другия  край на вселената. Тогава той ще разбере дълбокия смисъл на живота.»

Омраам Микаел Айванхов

pentagramme

Ecoutez quelques chants :

Douhat Boji l 1'41 l Format Real audio l Format MP3
Chté sé razvessélia l 1'59 l Format Real audio l Format MP3
Pravda l 1'41 l Format Real audio l Format MP3