bandeau haut

Пояснения на името Всемирно Бяло Братство
rose mystique

Това име често предизвиква запитвания от страна на хора, които мислят, че думата «Бяло» има расистки оттенък. Двете думи «Братство» и «Всемирно» които я придружават, би трябвало да разсеят всяка двусмисленост по този въпрос.

Братство: означава, че това Учение се отнася до общността от хора по цялата земя, чиято предопределеност е да живеят заедно като деца на един общ творец – Бог.

Бяло: този термин трябва да бъде разбиран символично. Той се отнася до бялата светлина, велик духовен символ, която е сбор на всичките цветове, (както го виждаме при разлагане на цветовете чрез призма) които мистичната традиция счита като прояви на душевните добродетели.

Извадка от статия 1от Устава на Асоциацията Всемирно Бяло Братство:
« в названието Всемирно Бяло Братство, терминът «Бяло» в никакъв случай не се отнася до цвета на кожата на расата.
Така както белия цвят е сбор на всички цветове, идеята за Всемирно Бяло Братство, която е винаги актуална, касае всички хора без изключение. Тя ги призовава да реализират по цялата земя един братски и хармоничен живот, почитайки всяка раса, всяка религия, всяка народност.

Всемирно: така, както човекът е устроен психично, по образа на Бога, той е способен да повдигне и разшири своето съзнание, достигайки до едно целокупно разбиране на живота.

И така, името Всемирно Бяло Братство представлява и носи в себе си една програма. Неговото Учение е главно психологично и  педагогично, давайки възможност на всеки да работи върху себе си, благодарение на което да се почувства брат на всички хора, Божи син и съзнателен жител на този огромен дом – Вселената.
ligne

Религията
на Христос, осъвременена за нашата епоха

Мисъл за 1ви ноември 2002 г.

Този, който работи с принципите на Христос, които са вечни, неизменни, той принадлежи на истинското Всемирно Бяло Братство. Той нищо не руши, той не носи една нова религия, не, но той изоставя форми, които в течение на вековете са изгубили от своята значимост. Този, който се  държи за формите показва, че не е разбрал принципите. Той си представя, че формата ще го спаси... Не, защото във формата човек

заспива. За да еволюира, човек не трябва чак толкова да разчита на формите, а да работи с принципите. В своето Второ послание към Коринтяните, апостол Павел пише: «Буквата убива, а духът оживотворява.» Ленността е тази, която кара хората да се държат за буквата, за формата. Обаче периодично, духът чупи формите, за да ги обнови, защото не може повече да се разпознае в тях. Значи Всемирното Бяло Братство не е една нова религия, а религията на Христос, представена под една приспособена за нашето време форма.
ligne rouge

Братство
и колектив

Мисъл за 29 април 2001
Колективен не означава братски. Един колектив още не е братство. Един колектив е сбор от хора, които могат да нямат никаква връзка по между си. Вземете едно село, един град, той е един колектив разбира се, но хората там познават ли се, обичат ли се, работят ли съзнателно едни за други с любов? Не, повечето от тях живеят без да имат представа за реалността на връзките, които би трябвало да ги свързват, те още не образуват едно братство. Братството е колектив, който притежава широко, светло съзнание, колектив, чиито членове са взаимно свързани и работят не само едни за други, но още и за целия свят. Едно истинско братство е колектив, който има съзнание за всеобщото.