bandeau haut

Събори (конгреси)
ligne

Учителят Омраам Микаел Айванхов живееше заобиколен от своите ученици, на които преподаваше устно своето Учение.  В началото на петдесетте години, започнаха да се организират събори, на които всеки можеше свободно да присъства.

Така се създаде традицията за братски срещи през пролетта, лятото, есента и зимата, най-вече във Франция в центъра Изгрев в Севр, в Бонфен, близо до Фрежюс, но също така в Швейцария, Канада и други страни.

Тези срещи, които непрестанно се организират и до днес, дават на братята и сестрите (така се обръщаме едни към други в нашата асоциация), дошли от най-различни хоризонти (в културен, географски, социален и т.н. смисъл), повод да живеят, да обменят опит, да пеят, да учат заедно, в духовното присъствие на Учителя и неговото Учение. Това е една уникална възможност за презареждане със сили и енергия на всички нива.

Тези събори все пак са резервирани за членове на асоциацията. (вижте Условия за приемане)

През целия си живот Учителят Омраам Микаел Айванхов даваше своето Учение безплатно на всички, и този принцип е спазен и до днес. Прилаганите цени за престой в братските центрове покриват само таксите за инфраструктура, за нощувка и за храна.

Bonfin

«Работата, която вършите, посвещавайки се на духовния живот, е твърде различна от всичко, с което сте свикнали. Тук не става дума да поработвате някъде или да сте заети в някой офис, а да развиете тази божествена природа, която ни е дадена от Небесния Отец и която в ежедневния живот е задушена, погребана от най-различни дейности и занимания, които не са именно божествени. Ако отивате в една Школа за Посвещение, за да вършите същите дейности както в света, то това е безполезно: вие ще се чувствате неловко, ще страдате и няма да намерите нищо от това, от което се нуждаете. Но ако искате да имате добри условия да въдворите в себе си реда и хармонията, да позволите на своята божествена природа да се разгърне, и да започнете една огромна работа за благото на целия свят, то тогава в една Школа за Посвещение трябва да отидете...вие ще бъдете добре дошли!»