bandeau haut

Изгрев
Le Maître

През 1947 година, Всемирното Бяло Братство се установи на улица Белведере де ла Ронс в Севр (близо до Париж), и нарече центъра Изгрев. Изгрев се намира близо до една гора и има превъзходна панорамна гледка над Париж и изгряващото слънце. Центъра е сборно място за братски срещи и събори.
Учителят Омраам Микаел Айванхов живя много години на Изгрева между многобройните си пътувания във Франция и по света. Почти ежедневно, той даваше беседи, на които присъстваха все повече и повече слушатели всяка година.
Това място стана сборен пункт за братски срещи на всички членове от района на Париж.

Izgrev

Изгрев е също седалище на френската асоциация Всемирно Бяло Братство.
Работата за разширяване и разхубавяване позволи периодичното организиране на събори – най-вече по време на Коледните и новогодишните празници – на които присъстват членове на братски асоциации от целия свят.
В центъра се практикуват различни братски дейности, както и в другите френски и чуждестранни центрове – съвместно слушане на беседи, хорово пеене и др.
Много скоро стенографирането на беседите на Учителя е заменено от звукозаписи, и по-късно, от видеозаписи. Съхраняването, подобряване на качеството и архивирането на хиляди беседи е дълга и продължителна работа.
Основните духовни дейности са: посрещане изгрева на слънцето (от 22 март до 29 септември), медитациите и хоровото пеене.
Множество артистични дейности изпълват братския живот и се проявяват в спектакли и концерти.

Адрес :   2 rue du belvédère de la Ronce - 92310 Sèvres
izgrev
Офис :   33 (0) 1 45 34 08 85 de 9h à 12 h, 14 h à 18 h
Fax 33 (0) 1 46 23 09 26
e-mail :   fbuizgrev@free.fr