bandeau haut

Известие от 31 януари 1999 г.,
актуализирано на 23 октомври 2004 г.
Асоциацията Всемирно Бяло Братство няма никаква връзка със следните духовни групи:

1/ Групи, чужди на Учението на Омраам Микаел Айванхов:

  • Украинско Бяло Братство, чието сходство на името предизвика обърквания от страна на различни медии.
  • Международна школа на слънчевата култура (École Internationale de la Culture Solaire ( E.I.C.S.), основана от Оливие Мартен, наричан Манитара, с която би могло да се получи неоснователно объркване по причина на публикациите от издателство Телесма на някои произведения, в които се споменава Бялото Братство.
  • Шин Сваямбху Гидеон Фонталба, основател на Школата на Белия извор (Ecole de la Source Blanche), която използва названието Всемирно Бяло Братство.
  • Филип Мелебио, в чиито коментари излъчени от медиите през 1998 г., той се представя неоснователно като близък на нашата асоциация.

2/ Асоциации, които не се позовават на Учението на Омраам Микаел Айванхов

  • Национална Асоциация за Образование  преди Раждането (L'ANEP, Association Nationale pour l'Education Prénatale)

3/ Групи или личности, които се позовавават на Учението на Омраам Микаел Айванхов

  • Идеал Гест Ранч в Джафрей, Канада, общност основана и ръководена от Наташа Колесар, и внедрена на територия, която е  частна собственост на една фирма и нейните акционери.
  • Александра Алкема, която дава курсове по психология на групи, наречени «Девица» и чиито тези са в противоречие с основни въпроси от нашето учение.
  • Ричард Шарджел, който въведе в Съединените Щати групи за дискусия, както и интернет курсове. Той се позовава на Учението на Учителя Омраам Микаел Айванхов и представя официалните сайтове на нашата асоциация.
  • Ален Бесон, музикант, който свидетелства за своите контакти с Омраам Микаел Айванхов, дава беседи, организира курсове за «йога на звука» и ръководи терапевтичен  център.

Всеки повод и всяко желание да се установи родствена връзка между тези групи (школи, асоциации, общности, хора или фирми) и асоциацията Всемирно Бяло Братство е неоснователно.

Управителния съвет