bandeau haut

Омраам Микаел Айванхов

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Омраам Микаел Айванхов (1900-1986), френски духовен Учител от български произход, идва във Франция през 1937 година, където дава съществената част на своето Учение.

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash


Видеоклип откъс от лекция, дадена в братския център Виделината (Швейцария) на 21 март 1981 г.: «Ученикът трябва да стане съвършен»

В повече от 5000 беседи, той проучва човешката природа в заобикалящата я среда, на индивидуално, семейно, обществено, планетно ниво. Този, когото наричаме Учител, (понятие носещо смисъл, както в далечния Изток, на човек, който владее себе си и има дарба да учи хората) ни казва:«Това, което желая чрез Учението, е да ви дам разбирания за живота, за вас самите, как сте устроени, какви връзки имате с цялата Вселена и какви отношения на обмяна да създадете между вас и вселената, която е Живота.»

Да помогне на човека да преодкрие своето духовно измерение (което той нарича висша или божествена природа), да се усъвършенства, да стане по-силен и да се развива в света, в който се намира, ето неговата главна цел. Омраам Микаел Айванхов допълва: «Преди всичко исках да   изясня един въпрос: двете природи на човешкото същество, неговата висша и нисша природа, защото този въпрос е ключът, който позволява да се разрешат всички проблеми.»

Но вътрешната индивидуална работа се вписва в една по-широка и универсална перспектива: тя ни позволява да придобием съзнанието, че сме жители на космоса, членове на голямото човешко семейство, на всемирното братство, синове и дъщери на един и същ Творец. Нещо повече, Учението на Учителя Омраам Микаел Айванхов ни кани да участваме в установяването на един нов златен век на земята.

Чрез своето излъчване и своето Учение, Учителят Омраам Микаел Айванхов отвори за безброй хора пътя на вътрешното процъфтяване.

Исторически данни

Омраам Микаел Айванхов е роден на 31 януари 1900 г. в Сербци, Македония. По-късно, семейството му се установява да живее във Варна.  Младостта си прекарва в трудни условия: смъртта на баща му, бедността, нестабилността и войните са за него подтик за развиване на волята му, за разширяване на съзнанието и духовността му, както и на желанието му да бъде полезен на цялото човечество.

На 17 годишна възраст среща Учителя Петър Дънов. След завършване на висше университетско образование в София, той става преподавател, а след това – директор на колеж. Паралелно с това, следва усърдно Учението на Учителя Петър Дънов, което е за него едно безкрайно поле за изследвания и опитности. Въпреки че остава умишлено скромен и дискретен в братството на Петър Дънов, той има дълбоко духовно и човешко влияние върху своите съвременици.
Maître Peter Deunov

Учителя Петър Дънов

Петър Дънов (1864-1944), син на православен свещеник, очакван да последва пътя на баща си в църквата, следва богословие и медицина в САЩ. След завръщането си в България през 1895 година, се натъква на ограниченията в тесните рамки и догми на православната църква.

От 1900 г., дава публични беседи, които вдъхват нов живот на традиционните християнски доктрини. Подкрепен от група ученици, той организира духовни събори, основава Бялото Братство в България и, лека полека, движението му става известно в цяла Европа. Творението на този велик духовен Учител и до днес остава сияещо.

През 1937 година, Учителят Петър Дънов събира около себе си десетки хиляди ученици. Предвиждайки политическите трусове и гонения, грозящи страната и Бялото Братство, той избира Михаил Иванов,  когото от този момент ще бъде наричан Брат  Микаел, да разпространи Учението във Франция и по света.

 

Името Омраам

От 1937 година, той работи за популяризиране на Учението, което е донесъл във Франция. Неговото излъчване е силно и влиянието му докосва различните сфери на обществото. Въпреки трудностите и изпитанията, той остава верен на мисията си и продължава да дава, безусловно, своето внимание и любов на всички, които среща. Подтикван от това желание, което никога няма да го напусне, да спомогне за създаването на едно братско човечество, той основава Френското Братство по модел на Братството на Петър Дънов.
През 1959 г., след като е работил повече от 20 години за делото, поверено му от Учителя Петър Дънов, той заминава за Индия. Там той се среща с Махаватар Нимкароли Бабаджи, за когото Йогананда казва, че ролята му от дълги времена е да бъде водач за пророците и Учителите.

Той приема, в обстоятелства, за които  малко е говорил, името Омраам.

През следващите години и до края на земния си път на 25 декември 1986 година, Учителят Омраам Микаел Айванхов даде, и винаги безплатно, хиляди лекции във Франция и в много други страни.

Неговото учение има универсално приложение, и методите, които дава отговарят все повече на промяната на мисленето на хората и на проблемите, пред които ежедневния живот ни изправя. Неговата постоянна грижа винаги беше, както той самият казва, да бъде полезен на своите съвременници, да им помогне да открият в самите себе си силите, които са заложени от Създателя, и да участва в установяването на дълбоки братски отношения между всички хора по земята, на един златен век за човечеството.

Георг Фойерщайн
Загадката на светлината – Издателство Просвета

ligne
 
audioОткъс от беседа 3мин.18сек., format Real audio