bandeau haut

Предварителни изисквания за членство
  • Желателно е, преди всяка молба за членство в асоциацията, да сте прочели няколко произведения на Учителя Омраам Микаел Айванхов.
  • Ако Учението на Учителя Омраам Микаел Айванхов е за вас една духовна храна и вие намирате отговори на вашите въпроси, ако то отговаря на стремежите ви, то вие сте добре дошли в асоциацията Всемирно Бяло Братство.
  • За по-подробна информация, която ще ви позволи да участвате в събранията и в различните дейности на асоциацията, включително и съборите, обърнете се към: Secrétariat Général, Fraternité Blanche Universelle, 2 rue du Belvédère de la Ronce, 92310 SÈVRES.
  • В асоциацията вие ще откриете мъже и жени, които споделят идеал за всемирно братство, изучават учението на Учителя Омраам Микаел Айванхов и се опитват да го прилагат.
  • В асоциацията Всемирно Бяло Братство няма нито ритуали, нито йерархия, нито курсове, просто едно духовно учение от много висш характер, дадено под формата на записани беседи (аудио и видео) на  Учителя Омраам Микаел Айванхов. Това учение е обогатено от пеене песните на Учителя Петър Дънов и от ежедневния живот, вдъхновен от братско съзнание и изключващ всякакво разделение.
  • Членството е свободно и всеки член може да напусне асоциацията по всяко време.
Контакт: sg@fbu.org