bandeau haut

Понятието Духовен Учител
Omraam Mikhaël Aïvanhov
Откъси от Пълни Произведения – Том 1

«...Какво означава Учител? Човек, който е успял да постави под контрол, да овладее своите мисли, чувства и действия...
(На френски  думата «Maître», която се превежда «Учител», означава също «господар, владетел», бел. пр.)

За да бъде човек господар на своите мисли, чувства и постъпки, е нужно той да има методи за работа, специална дисциплина, едно дълбоко знание за структурата на човешкото същество, силите които действат в него, съответствията, които съществуват между него (органите му и различните му тела) и цялата природа. Да бъде господар на себе си, означава също човек да познава съществата от невидимия свят и структурата на цялата вселена. Учителят е човек, който е разрешил съществените проблеми на живота. Той е свободен, притежава силна воля, но преди всичко, той е изпълнен с любов, доброта, благост и светлина. За да стане човек Учител, колко работа, учение и упоритост са нужни!...

Истинските Учители са силни, тъй като са успели да поставят в съгласие своята философия и своето поведение. Те първи прилагат на практика, в личния си живот, това, което проповядват на другите. Те са живи примери. И да бъдеш жив пример, значи да бъдеш един извор, както ви казах в първата ми беседа, един извор, който ще привлече растенията, животните и хората. Ето защо, около един Учител живеят ученици...»